Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Chrudim a lidé

vernisáž
Datum: Čtvrtek 12. března 2015 v 17:00 hodin
Místo: Divadlo Karla Pippicha (vestibul)

FOTOKLUB CHRUDIM

Výstava byla 12. března oficiálně zahájena. Porota vybrala a ocenila Dagmar Novotnou a Natálii Šafářovou. 

Výstava fotografií Chrudim a lidé Chrudimská beseda spolu s místním fotoklubem připravuje tradiční nesoutěžní výstavu fotografií spojenou s udělováním grantu, s tématikou našeho města a života v něm. Fotografie pro výstavu, barevné i černobílé, minimálního formátu 13 x 18 cm, musí být označené na zadní straně jménem, adresou autora a názvem snímku. Autor, ucházející se o udělení grantu, musí navíc splnit tyto parametry: předat soubor min. 5 kusů snímků, každý o formátu min. 20 x 30 cm (případně odvozenin při zachování min. rozměru kratší strany). Seriál s max. 5 kusy fotografií se posuzuje jako jeden snímek. Pořadatel si vyhrazuje právo vyjmout z výstavního formátu fotografie, které překračují etické a estetické hranice. Nezávislá komise vybere z vystavujících zájemců autora, který obdrží pro rok 2015 od města finanční grant 10 000 Kč. Tento autor do konce roku 2015 dodá městu 20 svých fotografií, s libovolnou tematikou, o formátu min. 20 x 30 cm. Je opět zavedena kategorie pro autory do 21 let (včetně). Velikost nejméně 5 ks snímků je požadována min. 13 x 18 cm. Vybraný autor obdrží cenu města ve výši 2100 Kč. Pokud autor v této kategorii se chce ucházet také o grant, musí snímky splňovat grantové požadavky. Fotografie kategorie do 21 let budou na zadní straně označeny shodně s výše uvedenými požadavky a doplněny číslem „21“ za jménem autora. Město si vyhrazuje právo použít snímky oceněných autorů pro případnou propagaci města. Akce je otevřena všem zájemcům o fotografování a není věkově omezena.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 12. března v 17 hodin ve vestibulu Divadla K. Pippicha. Výstava trvá do neděle 29. března.

Své snímky mohou zájemci zaslat, nebo osobně předat do 7. března na adresu Chrudimská beseda, Široká 85, 537 01 Chrudim. Je možné také domluvit jiný způsob předání snímků. Všechny zaslané snímky si mohou autoři vyzvednout zpět po skončení výstavy v kanceláři Chrudimské besedy.

Zájemci o fotografování se schází každý sudý čtvrtek v 19 hodin v klubovně Spolkového domu. Ing. Ženka Ladislav, předseda fotoklubu

Fotogalerie