Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Jan Hus, husitství a východní Čechy

konference
Datum: Středa 16. září 2015 v 13:00 hodin
Místo: Velký sál Muzea

Kompletní záznamy jednotlivých přednášejících předáváme do Státního okresního archivu v Chrudimi.

Akce proběhne v rámci 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Záštitu nad akcí převezme starosta města Mgr. Petr Řezníček.

Na konferenci jsou zváni představitelé odborné i laické zainteresované veřejnosti.

Poslání a cíle konference: 
Cílem konference je seznámit účastníky a prostřednictvím sborníku i širší veřejnost se současným stavem bádání o postavě Jana Husa a o husitství. Pozornost bude věnována zvláště východním Čechám a městu Chrudim. Přednesené příspěvky zhodnotí dnešní názory a postoje historické, teologické i vlastivědné. Probírán bude také odraz husitství v umění. Chronologicky obsáhnou přednášky dobu od 14. století do současnosti.
 

Program konference 

středa 16. 9. – prezence účastníků od 9 hod, zahájení v 11.00 hod, jednání konference
čtvrtek 17. 9. – jednání konference
pátek 18. 9. – exkurze po památkách Chrudimska spojených s husitstvím

Více informací na webu www.chrudim.eu

Fotogalerie