Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

JAN ZRZAVÝ – "kouzelník, který uměl namalovat duši"

scénická koláž
Datum: Sobota 29. srpna 2015 v 19:00 hodin
Místo: kinosál Muzea barokních soch

Jan Zrzavý - „kouzelník, který uměl namalovat duši“

Křehkost, lyričnost, duchovnost, nevtíravá krása, niterná hloubka a pravdivost Zrzavého uměleckého díla je už dlouhá desetiletí vnímána českým národem jako nedílná součást našeho kulturní bohatství.

Společnost Jana Zrzavého nabízí kulturní veřejnosti divácky zajímavou scénickou koláž o Janu Zrzavém s příznačným názvem „Kouzelník, který uměl namalovat duši“. V představení je preferována poetičnost, jež je specifická pro dílo Jana Zrzavého. Scénář rovněž vychází z autentických malířových myšlenek a náhledů tak, jak jsou obsaženy v umělcově korespondenci, v publikovaných článcích a knihách, filmech a audionahrávkách.

Živé herecké vstupy jsou doprovázeny reprodukovanou hudbou, projekcí obrazů
a videonahrávek. Své nezastupitelné místo má v představení i vhled do malířova dětství, které Jan Zrzavý prožíval na Vysočině – jednak ve své rodné Okrouhlici
a jednak v Krucemburku, kam zajížděl na pravidelné prázdninové pobyty k dědečkovi. Na ztvárnění výjevů z malířova dětství se podílely ve filmových sekvencích děti z Krucemburku a okolí a rovněž krucemburské loutkové divadlo Oblázek. Nechybějí ani scény týkající se významných osobností, s nimiž pojilo malíře hluboké přátelství.

Za věrohodné ztvárnění hlavní role obdržel v roce 2013 Stanislav Michek, chotěbořský ochotník a čestný člen Společnosti Jana Zrzavého, "Cenu města Chotěboře".  

 

Vstupné: ZDARMA