Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

divadelní představení
Datum: Čtvrtek 16. července 2015 v 21:00 hodin
Místo: Nádraží Chrudim město

DALŠÍ INFORMACE ZDE: http://www.vlaklustig.cz/

Vlak Lustig – Vlak svobody 2015

Výstavy a filmové projekce od 14 hodin

Výstava VHÚ „Gešer ad Halom – Most až sem“

„Přeživší“ – výstava fotografií Nguyen Phuong Thao

Démanty noci, Transport z ráje, Colette, Vlaky do nenávratna

Besedy a přednášky v 19.30 hodin 

Přednáška o holocaustu a diskuse

Divadelní představení ve 21 hodin 

A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, režie Petr Kracik

V roce 2015 proběhne již XVI. ročník Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran. Ve svém programu představí ojedinělý mezinárodní divadelní projekt Vlak Lustig – Vlak svobody 2015, který předvedením divadelní inscenace Arnošta Lustiga a Petra Kracika Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou připomene osudy obětí nacistických transportů, křižujících Evropu v rámci tzv. konečného řešení židovské otázky a zároveň přispěje k oslavám 70. výročí ukončení 2. Světové války. Organizací projektu byla pověřena umělecká společnost Old Way Production s.r.o., která se významně podílela na organizaci jednotlivých projektů a programů XV. ročníku Mezinárodního festivalu česko-německo-židovské kultury Devět bran.

Projekt bude zahájen 18. června 2015 na nádraží v Bohušovicích nad Ohří /Terezín/, kde bude představena historická vlaková souprava a bude zde odehráno první představení. Odtud bude zvláštní historická souprava symbolicky projíždět šesti státy střední Evropy a zastaví se v těchto městech: Děčín, Drážďany, Výmar/Buchenwald/, Berlín, Lodž, Varšava, Lublin/Majdanek/, Osvětim, Žilina, Martin, Nitra, Bratislava, Budapešť, Györ, Vídeň, Mauthausen, Český Krumlov, Tábor, Třebíč, Hlinsko, Chrudim. Poslední představení projektu budou odehrána v Praze 17. – 19. července 2015, a to na nádraží Praha-Bubny.

Trasa tohoto ojedinělého projektu je směřována nejen do hlavních měst jednotlivých států -Berlín, Varšava, Bratislava, Budapešť, Vídeň a Praha, které sehrály důležitou úlohu v době 2. světové války a jsou dnes i přirozenými kulturními centry, ale také do míst, které jsou spojeny s tragickými dějinami minulého století. Jsou to místa, kde byly provozovány neblahé koncentrační a vyhlazovací tábory – Terezín, Buchenwald, Varšavské ghetto, Majdanek, Osvětim a Mauthausen, ale také místa, která byla postižena krutostí válečných útrap civilního obyvatelstva – Dresden, Berlín, Lodž, Wašava, Budapešť.

Trasa projektu je dále vedena městy, které jsou také kromě hlavních měst známými divadelními centry – Drážďany, Lodž, Martin, Nitra, ale i českými městy, které jsou známé mezi divadelníky svým vyspělým divadelním publikem, které oceňuje především tématicky i herecky náročné divadelní inscenace. Rádi bychom proto „odměnili“ divadelní a kulturní veřejnost těchto menších měst České republiky, že kromě evropsky významných měst, předvedeme projekt i na jejich vlakovém nádraží. Doufáme tak, že se inscenace Arnošta Lustiga a Petra Kracika Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou stane i v těchto městech kulturní událostí nastávajícího léta 2015 – stejně jako se stala v letošním roce ve městech Poděbrady a Frenštát p.R., kam na projekt Vlak Lustig – Vlak odvahy 2014 zavítalo v každém městě přes 400 diváků.

Vlaková souprava mezinárodního divadelního projektu Vlak Lustig – Vlak svobody 2015 bude sestavena z historických železničních vagónů a bude tažena parní lokomotivou tzv. Němkou. Historické vagóny soupravy budou využity: jako originální galerijní prostory pro výstavy, jako biograf, kde budou promítat české hrané a dokumentární filmy s válečnou tématikou, i jako šatny pro herce a hudebníky. Centrem historické vlakové soupravy bude opět tzv. divadelní vagón, který je speciálně upravený tak, aby přistavením k perónu nádraží mohlo být z něho vystavěno jeviště, na kterém se odehraje hlavní část projektu:

inscenace Arnošta Lustiga a Petra Kracika: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou.

Lustigova světově proslulá novela Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou je sugestivní a umělecky výjimečně silnou zprávou o jedné z nejtragičtějších, nejobludnějších a nejvíce zarážejících událostí moderních lidských dějin – nacistického holocaustu spáchaného zejména na židech, ale bolestně se dotýkajícího i dalších národů. Může se zdát, že doba, která nás od těchto historických událostí dělí, je příliš dlouhá na to, aby nám mohly příběhy lidí zavlečených nacisty do koncentračních táborů něco napovědět o světě, ve kterém žijeme. Opak je však bohužel pravdou. Příběhy lidí, kteří nacistickým peklem prošli, totiž mohou stále varovat před lhostejností, netolerancí, arogancí moci a především před zrůdným a chladnokrevným „inženýrstvím lidských životů“. Protože „zprůmyslnění“ lidského života i smrti, které se neštítí ničeho, aby bylo dosaženo maximální efektivity a zisku (které právě nacistické koncentrační tábory dohnaly ke zrůdné dokonalosti) je hrozbou, která se nad současnou evropskou civilizací nepřestala vznášet ani dnes/.

VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PROJEKTU

Fotogalerie